sq-AL

Current Articles | Categories | Search | Syndication


Projekti do të organizojë nga 30 sesione trajnimi për: modulin e brumit, moduli perimeve dhe pemëve dhe moduli i qumështit. Trajnimet kanë filluar në Fshatin Sllakofc/Slakovce për modulin e brumit dhe ato në Bajgorë/Bajgora për modulin e perimeve dhe pemëve ndërsa trajnimet për modulin