sq-AL

Current Articles | Categories | Search | Syndication
Në kuadër të projektit do të bëhet restaurimi i 6 odave tradicionale me qellim qe te ju ofrojë vizitorëve kushte sa më të mira. Ndërtimi i odave do të bëhet në mënyrë tradicionale dhe do te pajisen me interier tradicional ne mënyrë qe vizitoret te ndjejnë ngrohtësinë dhe komoditetin qe ofron fshati dhe natyra e shalës se bajgores. Vizitoret do te kenë rastin qe gjate vizitave te odave te shijojnë ushqimet tradicionale dhe mikpritjen e pronareve. Gjate projektit pronaret e odave do te trajnohen dhe aftësohen ne përgatitjen e ushqimeve tradicionale te fshatit dhe mikpritjen e vizitoreve. Po ashtu vizitoret do te kenë mundësi qe te blejnë edhe ushqime nga fermat te cilat do te përkrahen nga projekti si peme, perime, fruta, vNë kuadër të projektit do të bëhet restaurimi i 6 odave tradicionale me qellim qe te ju ofrojë vizitorëve kushte sa më të mira. Ndërtimi i odave do të bëhet në mënyrë tradicionale dhe do te pajisen me interier tradicional ne mënyrë qe vizitoret te ndjejnë ngrohtësinë dhe komoditetin qe ofron fshati dhe natyra e shalës se bajgores. Vizitoret do te kenë rastin qe gjate vizitave te odave te shijojnë ushqimet tradicionale dhe mikpritjen e pronareve. Gjate projektit pronaret e odave do te trajnohen dhe aftësohen ne përgatitjen e ushqimeve tradicionale te fshatit dhe mikpritjen e vizitoreve. Po ashtu vizitoret do te kenë mundësi qe te blejnë edhe ushqime nga fermat te cilat do te përkrahen nga projekti si peme, perime, fruta, v