sq-AL
Promovimi i energjisë alternative me ane te ujit
Promovimi i energjisë alternative me ane te ujit

Me qellim te promovimit te energjisë alternative ne kuadër te këtij projekti do te behet promovimi i energjisë alternative me ane te ujit ku do te përkrahet restoranti ne fshatin Sllakovc/Slakovce. Ne këtë rast vizitoret do te kenë mundësi qe ta shohin prodhimin e rrymës me ane te tribunës e vere ne lëvizje nga forca e ujit. Energjia e prodhuar do te shfrytëzohet nga restoranti për pajisjet e restorantit, për ndriçim, si dhe për pajisjet tjera, ku planifikohet te prodhohet 20 KW energji elektrike.