sq-AL
Makinat mjelëse
Makinat mjelëse

Fermat janë burimi kryesor i të hyrave për popullatën në zonën e Shala/Šalce. Në mënyrë që të përmirësohet higjiena e cila ndikon në kualitetin e qumështit ne kemi shpërndarë pako intenzive dhe makina mjelëse për fermerë të cilët do të trajnohen dhe vazhdimisht të monitorohen që të sigurohet se po i shfrytëzojnë të mirat e pranuara dhe janë duke marrë veprime për përmirësimin e kualitetit të qumështit. Fermerët do të shesin qumështin tek vizitorët dhe për këtë arsye nëse jeni për një gotë të qumështit të freskët ndaluni tek ndonjëri nga fermerët dhe shijojeni qumështin kualitativ! Përfituesit bazuar në monitorimin e fundit rezultoi që kanë shitur 13,175 litra qumësht pasi që kanë ngritur kapacitetet e tyre me makinat mjelëse dhe trajnimet për ushqimin e kafshëveqë janë ofruar nga zyrtarët e IADK-së.