sq-AL
Krojet
Krojet

Uji konsiderohet si një element esencial për qenien njerëzore. Për këtë arsye, duke marrë parasysh rëndësinë dhe nevojën e tij për shtegun që do të ndërtohet, Projekti ndërtoi 4 kroje në zonën e Shalës/Šalje: dy në Skromë/Skrovne, një në Gumnishtë/Gumnište dhe një në Bajgorë/Bajgora. Krojet ofrojnë për vizitorë një vend për pushim dhe kënaqësi natyrore me ujë të freskët dhe të ftohët që buron nga toka. Krojet kanë një koncept tradicional pasi që janë të mbuluara me rrasa guri.